fbpx

Servicii psihologice gratuite pentru copii

În scopul asigurării cadrului optim de sprijin pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 cu OUG 105/2021 a fost aprobat Programul național de suport pentru copii - "Din grijă pentru copii", cu o durată de implementare de 2 ani. 
Măsurile de sprijin cuprinse în Programul vizează asigurarea suportului psihoemoțional pentru copii, precum și sporirea siguranței acestora.
 
Astfel, conform art. 11 din OUG 105/2021 Serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii se asigură de către psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor din România, din domeniile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică, organizație. individuale de psihologie, societăţi civile profesionale de psihologie, cabinete asociat
 
Decontarea serviciilor deevaluare și intervenție psihologică și psihoterapeutică din Program se asigură de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Protecției. Sociale prin Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene.
 

Decontarea serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică din Program și modalități de studiu în Program se stabilesc în baza unei metodologii, aprobată prin HG nr. 1384 din 2022 .

Ce trebuie să știi...

Cine recomandă înscrierea în program:

Medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari emit în baza unei consultații/anamneze specifice o recomandare de evaluare psihologică în vederea intrării în Program; potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 1. În acest sens, părintele/reprezentantul legal al copilului se poate adresa direct specialiștilor menționați anterior în cazul în care constată existența unor probleme psihoemoționale și/sau comportamentale ale copilului și să solicite recomandare pentru înscrierea în program. 

De reținut:

-Recomandarea de evaluare psihologică în vederea intrării în Program cuprinde următoarele date și informații (cf Anexei 1) : numele, prenumele și codul numeric personal al copilului, vârsta copilului, domiciliul copilului, date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon; observații sumare privind motivele recomandării, data, semnătura și parafa emitentului sau ștampila și semnătura directorului unității de învățământ la care sunt arondați consilierii școlari, după caz.

-În cazul recomandărilor emise de consilierii școlari, se aplică ștampila unității de învățământ la care sunt arondați consilierii școlari emitenți, cu semnătura directorului de școală;

-În baza recomandării emise de medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari orice copil cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani (împliniți la data înscrierii în Program) poate beneficia de servicii psihologice în programul ,,Din grijă pentru copii,,.

Atenție: copiii ce nu au o astfel de recomandare nu pot fi acceptați în programul ,, Din grijă pentru copii

Cine selectează psihologul :

Părintele/reprezentantul legal al copilului selectează/alege un psiholog acreditat, recomandat de Colegiul Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică și intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copiii din cadrul Programului;

Cine face evaluarea :

Psihologul evaluează situația copilului pe baza recomandărilor și completează raportul de evaluare psihologică. În cazul în care raportul de evaluare psihologică recomandă efectuarea de servicii de intervenție, copilul este înscris în Program.

Durata evaluării și intervenției psihologice sau psihoterapeutice:

Psihologii înscriși în Registrul,, Din grijă pentru copii,, efectuează o ședință de evaluare psihoemoțională a copilului și în cazul în care este nevoie 1 până la 10 ședințe de intervenție psihologică de specialitate, ce se vor realiza pe parcursul a trei luni consecutive (120 de zile). Durata unei ședințe de psihoterapie, intervenție psihologică sau de, consiliere psihologică este de 50 de minute.

Furnizarea serviciilor psihologice

Pentru furnizarea serviciilor psihologice psihologul va pune la dispoziția părintelui formularul de acord informat (Anexa 7). Acest document se completează cu mențiunea că nu toate rubricile acestuia sunt obligatorii, cele opționale fiind semnalizate cu *.

Alături de acordul informat se va completa si declarația GDPR – (Anexa 11)

Pentru prestarea acestor servicii de evaluare și intervenție spihologică, psihologul încheie un contract de prestări servicii cu părintele/reprezentantul legal al copilului, în condițiile legii și conform normelor interne ale Colegiului Psihologilor din România (Anexa 8).

CUM DECURGE PROGRAMUL DE EVALUARE ȘI INTERVENȚIE PSIHOTERAPEUTICĂ PENTRU COPII

Ședința inițialăîntâlnirea cu părinții și evaluarea psihologică a copilului

- prezentarea recomandării de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program;

- pentru furnizarea serviciilor psihologice psihologul va pune la dispoziția părintelui formularul de acord informat;

- alături de acordul informat se va completa si declarația GDPR;

- pentru prestarea acestor servicii de evaluare și intervenție psihologică, psihologul încheie un contract de prestări servicii cu părintele/reprezentantul legal al copilului;

- evaluarea psihoemoțională a copilului;

- elaborarea raportului de evaluare și înscrierea copilului în program.

Şedinţe de intervenţie psihoterapeutică decontate

© 2021 Geopsi. All Rights Reserved. Designed By Geopsi. Imaginile de pe acest site sunt utilizate în scop demonstrativ și sunt preluate cu licență gratuită de pe pixabay.com