fbpx

Confidenţialitate

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare, la nivelul întregii Uniuni Europene, noile norme ale Regulamentului General Pentru Protecția Datelor Personale (GDPR) EU 2016/679.

Cabinetul Individual de Psihologie - Zamfir Georgiana Simona, denumit în continuare CABINET, prelucrează datele personale ale clienților în calitate de OPERATOR,  prin înregistrarea unor date personale în formularele de programare, fișa de anamneză, registrele profesionale, contractele de prestări servicii, aplicarea unor probe psihologice și în documentele financiar contabile.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către CABINET în activitatea de furnizare a serviciilor de psihologie:

  • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, semnătura olografă, semnătura biometrică).
  • Date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie / soț / partener / persoane în întreținere, hobby-uri, sporturi practicate).
  • Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări).
  • Date cu caracter personal privind activitățile de afaceri desfășurate de o persoană fizică (ocupație, funcție, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate).
  • Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale.

Datele sunt necesare pentru și derularea raportului contractual cu CABINETUL și efectuarea serviciilor psihologice solicitate.

În acest sens, Cabinetul Individual de Psihologie - Zamfir Georgiana Simona a luat toate măsurile  pentru aplicarea acestui regulament în relația cu:

  • clienții– persoane fizice, beneficiarii direcți ai serviciilor de psihologie (formularul de informare și consimțire dat clientului – persoană fizică, în conformitate cu prevederile GDPR - disponibil la cabinet; introducerea unor clauze specifice în contractul de prestări servicii dintre părți).
  • clienții – persoane juridice, beneficiarii contractuali, cei care solicita cabinetului să presteze anumite activități de psihologie (introducerea unor clauze contractuale în relația cu clienții– persoane juridice, printre care se regăsește responsabilitatea persoanei juridice de a informa și obține consimțământul persoanelor pentru care plătește serviciile psihologice).
  • partenerii comerciali – furnizorii de teste psihologice, băncile, etc.(introducerea unor clauze contractuale în relația cu partenerii comerciali-furnizorii de teste, etc.).
  • proprii angajați, dacă este cazul (introducerea unor clauze în contractul individual de muncă al angajaților, în același scop al protecției datelor colectate);
  • autoritatea publică de monitorizare și supraveghere.

INFORMARE ȘI CONSIMȚIRE PENTRU SERVICII DE EVALUARE / INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ, CU PRELUCRARE DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE ȘI OFFLINE

© 2021 Geopsi. All Rights Reserved. Designed By Geopsi. Imaginile de pe acest site sunt utilizate în scop demonstrativ și sunt preluate cu licență gratuită de pe pixabay.com